فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی نیازمندیهای لوازم یدکی خودرو | یدکی کار
صفحه اصلی آشنایی با حسگر موقعيت ميل بادامک

آشنایی با حسگر موقعيت ميل بادامک

نوع: اثر هال؛ اين حسگر، موقعيت ميل بادامك را جهت استفاده واحـد كنتـرل كننـده زمانبنـدي متغيـر سوپاپ ها و آگاهي رايانه موتور از ترتيب احتراق بدست مي دهد. 

حداكثر سرعت قابل اندازه گيري ميل بادامك :
توسط اين حسگر4500 دور در دقيقه و دماي كاركرد حسگر از 40- تا 150 درجه سانتيگراد است. توجه داشـته باشيد كه سرعت ميل بادامك اين موتور نصف سرعت ميل لنگ است لذا اين حسگر تا دور موتـور 9000 دور در دقيقه مي تواند بخوبي كار كند. 


مشخصات چرخ ماشه میل بادامک:

• قطر بيروني (تا دندانه برجسته) 58 ميلي متر 

• قطر دروني (تا دندانه فرو رفته) 42 ميلي متر 

• تعداد دندانه ها 4 عدد 

• ضخامت 8 ميلي متر 

جانمايي:

اين حسگر بر روي درب سرسيلندر (در قاب سوپاپ) نصب مي شود.
عيب يابي میل بادامک:

1. با اتصال دستگاه عيب ياب، بررسي كنيد آيا كد عيب اين قطعه فعال شده است؟

• بله: به مرحله 3 برويد. 

• خير: به مرحله 2 برويد. 

2. قطعه را از نظر شكل ظاهري بررسي كنيد، در صورت لزوم آن را از روي موتور باز كرده و پس از تميز كردن با يك پارچه ي نخي، زير نور كافي از نظر سالم بودن بدنه و كـانكتور آن مطمـئن شـويد. 

در صـورت وجـود تـرك، شكستگي يا شل شدن پين هاي فلزي كانكتور، قطعه را تعويض كنيد. 


3. كانكتور دسته سيم را از قطعه جدا كرده و اتصال پين هاي آن را با توجه به جدول 3-1 تا رايانه ي موتـور بـا يك اهم متر از نظر قطعي بررسي كنيد. (بررسي دسته سيم) 

4. با يك اهم متر از عدم اتصال كوتاه شدن پين هاي 1 و 2، پين هاي 1 و 3، پين هاي 2 و 3 مطمئن شويد. 

5. با يك اهم متر مقاومت بين پين هاي 1 و 2 كانكتور دسته سيم را اندازه گيري كنيد (رايانهي موتـور بايـستي به دسته سيم متصل باشد)، مقدار آن بايستي حداقل 800 اهم و حداكثر 1200 اهم باشد.

حسگر موقعيت ميل بادامك، سرعت اين حسگر 4500 دور در دقيقه است.
حسگر موقعيت ميل بادامك، سرعت اين حسگر 4500 دور در دقيقه است.

مطالب مرتبط با نیازمندیهای لوازم یدکی خودرو | یدکی کار

آموزش تعویض تسمه هیدرولیک و تسمه دینام ریو:  ابزار مورد نیاز : بکس ۱۴ -جغجغه – آچار ۱۴ – آچار۱۲ – بکس ۱۲ 1 ۱-برای باز کردن تسمه هیدرولیک مهره نگه دارنده پیچ ریگالژ تسم ...

نوع: القاي الكترومغناطيسي : اين حسگر از يك سيم پيچ كه بر روي هسته اي از آهن پيچيده شده و بـراي تـشخيص موقعيـت ميـل لنگ و محاسبه سرعت موتور استفاده ميشود. در خودرو سمند، اين حسگر در داخل پوست ...

در اين موتور از سيستم زمانبندي متغير سوپاپ ها CVVT جهت عملكرد بهينه موتور در توليد گشتاور و مصرف سوخت استفاده شده است. براي كنترل اين زمانبندي، از يك شير برقـي بـا سـيگنال PWM اسـتفاده ميشود.&nbs ...

واشر سر یک واشر است که بین موتور بلوک و سر سیلندر (ها) در موتور احتراق داخلی قرار می گیرد. هدف از آن این است که سیلندرها را برای تضمین حداکثر فشرده سازی و جلوگیری از نشت از کولر یا روغن موتور در سی ...

موتور هوندا : سری B سری خانواده های موتورهای DOHC /  SOHC چهار سیلندر داخلی است که توسط هوندا در سال 1989 معرفی شده است. همزمان با سری D، که عمدتا موتورهای SOHC طراحی شده برای کاربردهای اقتصاد ...