حسگر موقعيت ميل بادامك، سرعت اين حسگر 4500 دور در دقيقه است. jimmy choo gioco
jimmy choo outlet

فرم ارسال نظر : لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را همراه با آی دی تلگرام خود ارسال کنید.

واحد پشتیبانی نیازمندیهای لوازم یدکی خودرو | یدکی کار
صفحه اصلی آشنایی با حسگر موقعيت ميل بادامک

آشنایی با حسگر موقعيت ميل بادامک

نوع: اثر هال؛ اين حسگر، موقعيت ميل بادامك را جهت استفاده واحـد كنتـرل كننـده زمانبنـدي متغيـر سوپاپ ها و آگاهي رايانه موتور از ترتيب احتراق بدست مي دهد. 

حداكثر سرعت قابل اندازه گيري ميل بادامك :
توسط اين حسگر4500 دور در دقيقه و دماي كاركرد حسگر از 40- تا 150 درجه سانتيگراد است. توجه داشـته باشيد كه سرعت ميل بادامك اين موتور نصف سرعت ميل لنگ است لذا اين حسگر تا دور موتـور 9000 دور در دقيقه مي تواند بخوبي كار كند. 


مشخصات چرخ ماشه میل بادامک:

• قطر بيروني (تا دندانه برجسته) 58 ميلي متر 

• قطر دروني (تا دندانه فرو رفته) 42 ميلي متر 

• تعداد دندانه ها 4 عدد 

• ضخامت 8 ميلي متر 

جانمايي:

اين حسگر بر روي درب سرسيلندر (در قاب سوپاپ) نصب مي شود.
عيب يابي میل بادامک:

1. با اتصال دستگاه عيب ياب، بررسي كنيد آيا كد عيب اين قطعه فعال شده است؟

• بله: به مرحله 3 برويد. 

• خير: به مرحله 2 برويد. 

2. قطعه را از نظر شكل ظاهري بررسي كنيد، در صورت لزوم آن را از روي موتور باز كرده و پس از تميز كردن با يك پارچه ي نخي، زير نور كافي از نظر سالم بودن بدنه و كـانكتور آن مطمـئن شـويد. 

در صـورت وجـود تـرك، شكستگي يا شل شدن پين هاي فلزي كانكتور، قطعه را تعويض كنيد. 


3. كانكتور دسته سيم را از قطعه جدا كرده و اتصال پين هاي آن را با توجه به جدول 3-1 تا رايانه ي موتـور بـا يك اهم متر از نظر قطعي بررسي كنيد. (بررسي دسته سيم) 

4. با يك اهم متر از عدم اتصال كوتاه شدن پين هاي 1 و 2، پين هاي 1 و 3، پين هاي 2 و 3 مطمئن شويد. 

5. با يك اهم متر مقاومت بين پين هاي 1 و 2 كانكتور دسته سيم را اندازه گيري كنيد (رايانهي موتـور بايـستي به دسته سيم متصل باشد)، مقدار آن بايستي حداقل 800 اهم و حداكثر 1200 اهم باشد.

حسگر موقعيت ميل بادامك، سرعت اين حسگر 4500 دور در دقيقه است.
حسگر موقعيت ميل بادامك، سرعت اين حسگر 4500 دور در دقيقه است.

مطالب مرتبط با نیازمندیهای لوازم یدکی خودرو | یدکی کار

بیمه های مختلف خودرو به ما کمک می کند تا در صورتیکه اتفاق خاصی برای خودرو ما بیوفتد، بیمه جوابگو ما بوده و خطر ا ...

روش عيب يابي كمك فنر خودرو: فنر خودرو جز اساسی ترین بخش خودرو محسوب می شوند اغلب مورد توجه رانندگان قرار نمیگیر ...

سیلندر اصلی هنگام فشار دادن پدال فشار هیدرولیک را به سیلندر فرعی انتقال می دهد. هنگامی که پدال ترمز را فشار ...

آموزش رفع صدای ستون وسط سمند :به دلیل وضعیت بد جاده ها و سرعت گیر های مختلف، اغلب اتومبیل ها پس از گذشت مدتی از ع ...

اسپویلر : اسپویلر یکی از قطعه های مهم خودرو بشمار میرود و این قطعه بیشتر با سرعت خودرو در پیست های مسابقه ای & ...